Registracija

Ispunite obrazac za prijavu. Nakon slanja, obratite se našem prodajnom predstavniku, te potvrdite prijavu i raspravite o uvjetima suradnje i prednostima koje Vam nudimo.

Slanjem ovog obrasca pristajete na obradu Vaših podataka od strane Inter Cars SA sa sjedištem u Varšava sukladno sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Slažem se da Inter Cars d.o.o. šalje marketinške informacije putem:

Date lične podatke kontroliše Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Varšava, Poljska, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Kontrolor je imenovao službenika za zaštitu ličnih podataka koji je dostupan na iod@intercars.eu

Davanje ličnih podataka je dobrovoljno i potrebno za registraciju radionice, čija je izrada uslovljena davanjem navedenih podataka. Podaci se obrađuju u marketinške svrhe (pravna osnova: legitiman interes kontrolora podataka), u svrhu upravljanja korisničkim računom, zakazivanja traženog servisa (pravna osnova: provedba ugovora), kao i utvrđivanja i provođenja svih potraživanja (pravna osnova: legitiman interes kontrolora).

Podaci se čuvaju do ukidanja korisničkog računa ili do isteka roka zastare bilo kog zahtjeva te do određenog razdoblja propisanog mjerodavnim zakonom.

Svaka osoba ima pravo zatražiti pristup svojim ličnim podacima te ih ispraviti, izbrisati ili ograničiti njihovu obradu i prijenos. Svaka osoba ima pravo prigovora vezanog za prijenos vlastitih podataka te može podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu i povući svoju saglasnost u bilo koje vrijeme, ne dovodeći u pitanje pravo na obradu podataka koja je izvršena na temelju takvog pristanka prije njegova povlačenja.

Svaka osoba ima pravo prigovora na obradu svojih ličnih podataka, a ista je zasnovana na legitimnom interesu kontrolora, kao i za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe.

* Obavezno popuniti polja