Jelentkezési űrlap

Töltse ki a jelentkezési adatlapot! A beküldés után vegye fel a kapcsolatot Inter Cars képviselőjével, hogy megerősítse a jelentkezését és megvitassa az együttműködés feltételeit, továbbá kollégánk bemutathassa annak előnyeit.

A formanyomtatvány benyújtásával Ön elfogadja, hogy az Inter Cars SA a Varsói székhellyel rendelkező személyi adatait feldolgozza (a személyes adatok védelméről szóló, 1997. augusztus 29-i törvény szerint (Törvényszék 133. szám, 883. tétel), Vagyis 2014. június 26-án, r. (HL 2014. tétel. 1182, módosítva.)

Ezúton hozzájárulok az Inter Cars Hungária Kft.-től származó, marketing tartalmú információk fogadásához:

A személyes adatok kezelője az Inter Cars S.A., 02-903 Varsó, Powsińska u. 64., tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Az Adatkezelő Személyes Adatvédelmi Felügyelőt bízott meg, aki a iod@intercars.eu címen érhető el.

A személyes adatok megadása önkéntes és a garázs regisztrációjához szükséges. Ha nem adja meg személyes adatait, a kívánt szolgáltatás regisztrálása nem lehetséges. Az adatok kezelése a felhasználói fiók kezelése és a garázs profiljának bemutatása (jogalap: megállapodás teljesítéséhez szükséges adatkezelés), marketing tevékenységek folytatása (jogalap: az adatkezelő jogos érdeke), valamint igények elbírálása és érvényesítése (jogalap: az adatkezelő jogos érdeke) céljából történik.  

Az adatokat addig kell tárolni, amíg a követelések elévülési ideje lejár, és amíg az alkalmazandó jogszabályok által előírt időszak tart.  

Mindenki jogosult hozzáférést kérni személyes adataihoz, kérni azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük és továbbításuk korlátozását. Mindenkinek jogában áll adatai kezelése ellen tiltakozni, panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz és az ehhez való hozzájárulást bármikor, az adott hozzájárulás szerint, az annak visszavonása előtt teljesített adatkezeléshez való jog csorbítása nélkül visszavonni. Mindenkinek jogában áll személyes adatainak az adatkezelő jogos érdeke alapján történő kezelése ellen tiltakozni.

* Szükséges Mezők