Paraiškos forma

PILDO TIK NETURINTYS "Inter Cars Lietuva" kliento "L" numerio!
Jei esate "Inter Cars Lietuva" klientas, bet nežinote savo  prisijungimo kodų, susisiekite su Jus aptarnaujančiu "Inter Cars Lietuva" vadybininku arba kreipkitės telefonu: +370 52 193700

Siųsdami šią formą, Jūs patvirtinate, kad sutinkate  leisti Inter Cars SA registruotas biuras Varšuvoje tvarkyti asmeninius duomenis (pagal Įstatymą Asmeninių duomenų įstatymą 29.08.1997 (Journal of Laws No. 133, item. 883), ie. on 26.06.2014 r. (OJ 2014. item. 1182, as amended.).

Sutinku gauti iš „Inter Cars S.A.“ komercinę informaciją:

Asmens duomenų valdytojas yra Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Varšuva, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Duomenų valdytojas yra paskyręs Duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti adresu iod@intercars.eu.

Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir reikalingas automobilių remonto dirbtuvių registravimui. Jei nepateiksite savo asmens duomenų, nebus galimybės registruoti norimų automobilių remonto dirbtuvių. Duomenys bus naudojami vartotojo paskyros tvarkymui, automobilių remonto dirbtuvių profilio pristatymui (teisinis pagrindas: sutarties vykdymui reikalingas apdorojimas), rinkodaros tikslais (teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas bei pretenzijų nagrinėjimui (teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas).

Duomenis paslaugos užsakymo tikslais gali gauti automobilių remonto dirbtuvės. Duomenys bus saugomi tol, kol pasibaigs įstatymu numatytas terminas pateikti bet kokias pretenzijas, ir tiek, kiek reikalauja taikomi įstatymai.

Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, ištaisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą bei perdavimą. Kiekvienas asmuo turi teisę prieštarauti jo duomenų tvarkymui, pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai ir bet kuriuo metu atšaukto sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nepažeisdamas teisės į duomenų tvarkymą, kuris vyko iki sutikimo atšaukimo.

Kiekvienas asmuo turi teisę prieštarauti jo asmens duomenų tvarkymui, atsižvelgiant į teisėtus duomenų valdytojo interesus.

* Privalomi laukai